Budapest-Angyalföldi Szent Mihály plébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1131 Budapest, Babér u. 17/b.
Telefon: 1/350-6371
E-mail: plebania@szentmihaly.hu
Weboldal: http://szentmihaly.hu/
Anyakönyvek: 1923-tól
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Aquincum vm.–Rákosszentmihály vm. vasútvonal – a Népsziget (vasútvonaltól délre eső része) – Nagy-Duna – Rákos-patak – Hajdú köz vonala – Hajdú köz – Fiastyúk u. – Násznagy u.
Területi beosztás: Pesti-Északi Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébániai kormányzó: Hodász András
Helyettes plébános: Pál Ferenc
Diakónus: Kuzmányi István

Plébániatemplom

Címe: 1131 Babér u. 17/b.

Történet

Angyalföldön, a régi Váci út külső részén, a Tripolisznak nevezett területen 1917-ben alakul meg a Hóvirág Kisegítő Kápolna Egyesület, és az itt élő hívek számára a karmelita atyák a Tomori úti iskola két tornatermében végzik vasár- és ünnepnap a szentmiséket. Egyházközséget szerveznek 1923-ban. Ugyanebben az évben a fővárosi tanügyi hatóság véglegesen átengedi a tornatermeket kápolnai célra. Az Érseki Főhatóság Mester Jenőt 1923. december 1-jén helyi lelkésznek nevezi ki. Foerk Ernő (a szegedi dóm építésze) tervei szerint 1929-ben kezdik el a templom (900 m2) építését, a Budapest-Székesfőváros által nyújtott támogatásból és a hívek adományaiból. 1930. szeptember 21-én szenteli fel Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás. 1933-ban emelik plébániai rangra a lelkészséget. 1940 elején elkészül az egyházközség kultúrháza, ugyanezen év szeptemberében pedig, a plébánia épülete, Dr. Fábián Gáspár (Dr. Fábián János kanonok édesapja) terve szerint.
A második világháborús károk főhatósági segélyekből és a hívek adományaiból fokozatosan tűnnek el. 1955-ben a templom megkapja az esztergomi tanítóképző orgonáját, melyet 1967-ben korszerűsítenek. 1972-ben alakítja ki Rácz Gábor a templomban az új -süttői márványborítású- liturgikus teret. Ő készítette 1975-ben a szentbemiséző oltár, az ambó és a kereszt tűzzománc lemezeit is. 1980-ban a korábbi főoltárképet, egy sokak által bírált - mert a templom összképétől elüt - tűzzománc képre cserélik. A sekrestyében áll az eredeti faoltár, melyet annak idején a Kisegítő Kápolna Egyesület használt.1995. augusztus 15-én szentelik fel a templom alatt létesített urnatemetőt. A ’90-es évek folyamán a templom külső, belső felújításra kerül, többek között megtörténik az ólomüveg-ablakok restaurálása. Az urnatemető második szárnya 2004-re készül el, a plébánia teljes felújítása 2005-ben fejeződik be.
2007.-ben pedig a templom tornyait restaurálják. Az egyházközségben két énekkar –egy klasszikus és egy gitáros- teljesít szolgálatot. A plébánia többek között a fiatal házasok körének, óvodás hittannak, felnőtt bibliaóráknak és vasárnaponként agapénak ad helyet. A környék három iskolájában rendszeres hitoktatást folyik. A kerületben, az utóbbi évtizedben, folyamatosan zajlanak építkezések, ennek következtében fiatal családok nagy számban költöznek a plébánia területére és reményünk szerint, tovább gyarapítják az egyházközség híveinek számát.

Búcsú: szeptember 29., ill. következő vasárnap.
Anyakönyvek: 1923-tól.

 

Személyi plébánia:

 Budapesti Karizmatikus Személyi Plébánia

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében lakó karizmatikus lelkiségű hívek lelkipásztori gondozására, 2016. január 1-jével Erdő Péter bíboros megalapította a Budapesti Karizmatikus Személyi Plébániát.
Templomának – a plébánia területi jellegét megtartva – a Budapest-Angyalföldi Szent Mihály Plébániatemplomot (1131 Budapest, Babér u. 17/c) jelölte ki.
A személyi plébánia első plébánosává – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – Főtisztelendő Mohos Gábor urat nevezte ki.
Egyelőre a személyi plébánia külön anyakönyvezést további intézkedésig nem folytat, hanem a Babér utcai területi plébánia végzi az anyakönyvi bejegyzéseket.


Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2020/1. szám
Esztergom-Budapest 2019/4. szám

Összes magazin

Új Ember bolt