2020. június 25. csütörtök

Személyi változások egyházmegyénkben – 2020

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a következő személyi változásokról hozott döntést a főegyházmegyében.

 

Miután betöltötte 75. életévét és benyújtotta lemondását, folyó év augusztus 1-jével

BAJCSY LAJOS tb. kanonok, érdemes esperes urat, a Budapest-Törökőri Lisieux-i Kis Szent Teréz Plébánia plébániai kormányzóját;

BAJZÁTH FERENC c. esperes, c. apát, érseki tanácsos urat, a Budapest-Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia plébániai kormányzóját;

DANKÓ IVÁN urat, a Rózsadombi Krisztus Király Templomigazgatóság templomigazgatóját;

GYÖRGYDEÁK MÁRTON pápai káplán, c. apát urat, a Budapest-Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia plébániai kormányzóját;

KARDOS MIHÁLY urat, a Táti Mindenszentek Plébánia plébánosát;

LAMBERT ZOLTÁN protonotárius, kanonok, érseki tanácsos, é. esperes urat, a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia plébánosát;

ORBÁN GÁBOR urat, a Kőbánya MÁV-telepi Kisboldogasszony Templomigazgatóság templomigazgatóját;

továbbá – megromlott egészségi állapotára tekintettel – DR. NÉMETH JÁNOS protonotárius, kanonok, érseki tanácsos urat, az Esztergom-Vár Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia plébánosát köszönetnyilvánítása mellett felmentette lelkipásztori beosztásából és nyugállományba helyezte.

BÁNÓCZKI ELŐD, aki életkorára való tekintettel szintén benyújtotta lemondását, melyet a bíboros úr el is fogadott, továbbra is ellátja a Budapest-Kőbányai Szent Család Plébánia vezetését plébániai kormányzói minőségben.

Folyó év június 9-ével EMMANUEL EBURUAJA urat, az Orlui Főegyházmegye papját felmentette a Budapest-Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia kisegítő lelkészi tisztsége alól és visszabocsátotta főegyházmegyéjébe.

Folyó év július 1-jével SZIVÁK TAMÁS urat felmentette a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Bazilika Plébánián betöltött kápláni beosztásából és a Római Pápai Magyar Intézetbe küldte, hogy ott tanulmányokat folytasson.

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változások lépnek életbe az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében.

BAKOS ZSOLT urat, felmentve a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért plébánián betöltött kápláni beosztása alól, a Budapest Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Plébánia plébániai kormányzójává;

DEPAULA FLAVIO SILVIO urat, felmentve a Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia kormányzása alól, a Rózsadombi Krisztus Király Templomigazgatóság templomigazgatójává;

FORGÁCS ALAJOS urat, felmentve a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia plébánosi tisztsége, valamint a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna kápolnaigazgatói tisztsége alól, a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia plébánosává;

DR. HARMAI GÁBOR urat, felmentve az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál plébánia plébánosi tisztsége, valamint az Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác Plébánia ellátása alól, a Budapest-Pestszentlőrinci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia plébánosává;

LŐRINCZ ZOLTÁN PÉTER urat, felmentve a Budapest-Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánián betöltött kápláni beosztásából, a Budapest-Törökőri Lisieux-i Szent Teréz Plébánia plébániai kormányzójává;

MAZGON GÁBOR urat, felmentve a Budapest-Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Plébánia plébániai kormányzói tisztsége alól, a Budapest-Pestszentimrei Szent Imre Plébánia kisegítő lelkészévé;

MOLNÁR ISTVÁN urat, a Budapest-Kelenvölgyi Szentháromság Plébánia plébánosát felmentve tisztségéből, a Budapest-Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia plébánosává;

DR. PÁKOZDI ISTVÁN egyetemi lelkész urat – felmentve beosztásából – a Budapest-Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia plébánosává;

TAMPU-ABABEI JÓZSEF urat, felmentve a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia vezetése alól, a Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia plébánosává nevezte ki.

SZŐCS LÁSZLÓ urat, felmentve a Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia plébánosi tisztsége, valamint a Bajóti Szent Simon és Júda Plébánia ellátása alól, a Táti Mindenszentek Plébánia plébánosává nevezte ki, megbízva a Tokodi Szent Márton Plébánia, a Sárisápi Szent Imre Plébánia és az Annavölgyi Szent Borbála Lelkészség ellátásával.

CSEPREGI RÓBERT urat, felmentve a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébánia kápláni tisztségéből, megbízva a Dömösi Szent István Király Plébánia ellátásával, a Pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia plébániai kormányzójává;

KELEMEN IMRE urat, irodaigazgatói és tanári feladatának érintetlenül hagyásával – megbízva a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolnaigazgatóság ellátásával – a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia plébánosává;

DR. TÖRÖK CSABA urat az Esztergom-Vár Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki.

Az áthelyezés folytán megüresedett

Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébániát POKRIVA LÁSZLÓ úrra, az Esztergomi Szent Anna Plébánia plébánosára;

az Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác Plébániát KISS-MALY LÁSZLÓ úrra, az Esztergom-Szentgyörgymezői Plébánia plébánosára;

a Budapest-Kelenvölgyi Szentháromság Plébániát DR. GÁVEL HENRIK budapest-albertfalvi plébános úrra bízta.

HUSZTI ZOLTÁN urat, felmentve a Budapesti Magyar Szentek Plébánián betöltött tisztségéből, a Budapest-Albertfalvi Szent Mihály Plébánia káplánjává;

LAK GÁBOR urat, felmentve a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián betöltött tisztségéből, a Budapesti Magyar Szentek Plébánia káplánjává;

LAKATOS BENCE urat, felmentve a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánián viselt tisztségéből, a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia káplánjává;

PETRU MOGDA urat, felmentve a Budapest-Angyalföldi Szent László Plébánián betöltött tisztségéből, a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia káplánjává;

SZABÓ ANDOR urat, felmentve a Pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia plébániai kormányzói tisztsége és a Dömösi Szent István Király Plébánia ellátása alól és megbízva az esztergomi kórházlelkészi teendők ellátásával, az Esztergomi Szent Anna Plébánia káplánjává;

TIHANYI PÉTER urat, felmentve a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánián betöltött tisztségéből, a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia káplánjává;

UMHAUSER ÁDÁM urat, felmentve a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián betöltött beosztásából, a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia káplánjává nevezte ki.

GARACZI GERGELY a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébániára;

GYURÁSZ KRISTIÁN a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébániára;

HARANGI TIBOR a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébániára;

LŐW GERGELY a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Király Bazilika Plébániára;

MÁTÉ JÁNOS KRISTÓF a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébániára kapta első kápláni kinevezését.

Visszabocsátás más egyházmegyékbe

BACSA DÁVID urat, a Veszprémi Főegyházmegye papját, felmentette a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánián betöltött kápláni beosztásából;

SZABÓ JÓZSEF LÁSZLÓ urat, a Váci Egyházmegye papját pedig a Sárisápi Szent Imre Plébánia plébániai kormányzói tisztségéből, valamint a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébánia és az Annavölgyi Szent Borbála Lelkészség ellátása alól és visszabocsátotta egyházmegyéjükbe.

Szerzetesek lelkipásztori szolgálata a főegyházmegyében

Augusztus 1-jével Főtisztelendő ANDRÁSFALVY JÁNOS SDB tartományfőnök úr engedélye alapján a Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia plébánosává VITÁLIS GÁBOR SDB urat nevezte ki, megbízva a Bajóti Szent Simon és Júda Plébánia, valamint a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébániák ellátásával.

Munkájának segítésére – szintén Tartományfőnök Úr engedélyével – NGUYEN HAY LY JAKAB SDB urat kinevezte a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébánia káplánjává.
Továbbá, szintén Főtisztelendő ANDRÁSFALVY JÁNOS SDB tartományfőnök úr előterjesztésére

ÁBRAHÁM BÉLA SDB templomigazgató urat felmentette a Péliföldszentkereszti Szent Kereszt Templomigazgatóság vezetése alól és GNANA PRAGASAM ROSI RAJA SDB urat nevezte ki ottani templomigazgatóvá.

ANDRÁSFALVY JÁNOS SDB tartományfőnök urat felmentette az Óbudai Segítő Szűz Mária templomigazgatóság templomigazgatói tisztsége alól.

TRAN DINH BIET PÁL SDB urat, felmentve a Budapest-Újpest-Clarisseumi Szent István Király Plébánia plébániai kormányzói tisztségéből, kinevezte az Óbudai Segítő Szűz Mária-templom igazgatójává.

MÁRKUS ZOLTÁN SDB urat kinevezte a Budapest-Újpest-Clarisseumi Szent István Király Plébánia plébániai kormányzójává.

Főtisztelendő PUSKÁS RÓBERT ANTAL OSPPE tartományfőnök úr előterjesztésére július 5-ével felmentette tartományfőnök urat a Magyarok Nagyasszonya-(szikla)templom igazgatói beosztása alól, és PÁL DÁNIEL CSABA OSPPE urat nevezte ki erre a tisztségre.

Központi megbízatások

BÁRÁNY BÉLA urat folyó év június 15-ével – köszönetének nyilvánítása mellett – felmentette hitoktatási felügyelői tisztsége alól és helyére KELEMEN LÁSZLÓ urat nevezte ki.

Augusztus 1-jével

DEPAULA FLAVIO SILVIO urat – lelkipásztori beosztása mellett – kinevezte megbízott érseki titkárrá;

VARGA NORBERT titkár és szertartó urat, ezen feladatainak megtartása mellett, helyettes irodaigazgatóvá nevezte ki.

Referensi felmentések és kinevezések

KELEMEN IMRE urat, a papi továbbképzés referensét felmentette ebből a feladatából és helyette ÁDÁM MIKLÓS urat nevezte ki erre a tisztségre.

KELEMEN LÁSZLÓ ifjúsági referens urat felmentette ezen tisztségéből és erre a feladatra

FEJES CSABA prefektus urat nevezte ki.

MICHELS ANTAL urat 2019. év végével felmentette a főegyházmegye cigányügyi referensi tisztsége alól és helyette TÓTH LÁSZLÓ állandó diakónus urat nevezte ki.

HÉRAY ANDRÁS FSO urat – eddig beosztásait érintetlenül hagyva – kinevezte egyetemi lelkésszé.

Főiskolai tanári kinevezés és felmentés

ÁDÁM MIKLÓS urat, miután római tanulmányai végeztével hazatért, kinevezte az Esztergomi Hittudományi Főiskola főállású tanárává.

DR. HARMAI GÁBOR urat, új lelkipásztori beosztására való tekintettel, felmentette az Esztergomi Hittudományi Főiskolán betöltött főállású tanári beosztása alól és ugyanott megbízta az egyháztörténelem tantárgy oktatásával.

Állandó diakónusok diszpozíciói

A főegyházmegye újonnan szentelt állandó diakónusai közül

DR. LÉNÁR ANDOR a Bajnai Szent Adalbert Plébánián;

MATLÁRI GERGELY a Budapest-Pünkösdfürdői Boldog Özséb Plébánián;

NYULASI ZOLTÁN ISTVÁN a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánián;

ŐRI IMRE a Budapest-Békásmegyeri Szent József Plébánián;

SPALA TAMÁS az Örökimádás Templomigazgatóságon;

ZARKA DÉNES pedig a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébánián fog szolgálatot végezni.

A 2020/21-es tanév első félévére a papságra készülő diakónusok közül

EREDICS GERGŐT a BudapestRákosliget Magyarok Nagyasszonya Plébániára,

FORGÁCS BALÁZST a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébániára,

KISS GÉZA IMRÉT a Budapest-Soroksári Nagyboldogasszony Főplébániára,

RIESZ DOMONKOST pedig a Budapest-Kőbányai Szent László Plébániára küldi diakónusi gyakorlatra.

Címkék

Erdő Péter

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

Eseménynaptár

szeptember 6. szerda

további események megtekintése »

Esztergom - Budapest Magazin

Esztergom-Budapest 2020/1. szám
Esztergom-Budapest 2019/4. szám

Összes magazin

Új Ember bolt